ສະມາດບອດ ລຸ້ນຂອບລຽບ ຂະໜາດ 120x240x0.4 cm. ສີຊີເມນ ເອັດສຊີຈີ

45,375

ລະຫັດສິນຄ້າ : 8852404022889

ຝາສະມາດບອດ ເອັດສຊີຈີ ຊະນິດທີ່ມີຮູລະບາຍອາກາດ ເປັນຝາເຈາະຮູສຳເລັດມາຈາກໂຮງງານ ເໜາະກັບການໃຊ້ເປັນຝາຊາຍຄາ ເພາະທົນນໍ້າ ທົນຊື່ມໄດ້ດີ

ຝາສະມາດບອດ ເອັດສຊີຈີ ຄາວມໜາ 3.5-6 ມມ. ປອດໄພບໍ່ມີໃຍຫີນ ໜ້ຽວ ທົນ ດ້ວຍໂຄ້ງສ້າງພິເສດຈາກເທັກໂນໂລຢີ FIRM & FLEX ຊຶ້ງປະສານໂຮງສ້າງຂອງປູນຊີມັງ ເອັດສຊີຈີ ຊິລິກ້າ ແລະເສັ້ນໃຍເຊີລູຣົດຊະນິດພິເສດ ຜ່ານການອົບມາກ່ອນອົບໄອນໍ້າທີ່ອຸນນະພູມແລະແຮງດັນສູງ (Autoclave) ຈຶ່ງໜັ້ນໃຈໃນຄຸນນະພາບທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ເອັດສຊີຈີ ທຸກແຜ່ນໃຊ້ເປັນຝາເພດານໄດ້ດີທັ້ງພາຍນອກແລະພາຍໃນ

ດ້ວຍຄຸນສົມບັດເດັ່ນ ຄື : ປວກບໍ່ກິນ ແລະທົນນໍ້າໄດ້ດີ ຈຶ່ງໃຊ້ງານໄດ້ທັງພາຍໃນແລະພາຍນອກ ທົນແດດ ທົນຝົນ ສະມາດຢູ່ຄູ່ບ້ານແລະອາຄານໄດ້ຢ່າງຍາວນານ ເພາະເປັນວັດສະດຸທີ່ປະສົມປະສານ ຄວາມແຂງ  ແລະຢືດໃນເນື້ອດຽວກັນ ມີໃຫ້ເລືອກທັງແບບຜິວລຽບ ທີ່ໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກວ່າທັນສະໄໝຂື້ນ ແລະແບບຜິວໜ້າລາຍໄມ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກໃກ້ຊິດທຳມະຊາດ

ຄຳແນະນຳແລະຂໍ້ຄວນລະວັງ
•ໃຊ້ຕິດຕັ້ງເປັນຝາເພດານເທົ່ານັ້ນ ໂດຍຕ້ອງຕິດຕັ້ງຕາມຄູ່ມືການຕິດຕັ້ງ ແລະໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານຈາກບໍລິສັດເທົ່ານັ້ນ ຫ້າມໃຊ້ງານເປັນໂຄ້ງສ້າງ ທີ່ຕ້ອງຮັບນໍ້າໜັກໂດຍຕົງ
•ຫ້າມຮັບປະທານ ຫຼືນຳເຂົ້າປາກ ແລະບໍ່ຄວນສູບດົມຝຸ່ນທີ່ເກີດຈາກການຕັດ ເຈາະ ຫຼືຂັດ ຜະລິດຕະພັນ
•ຜະລິດຕະພັນສະມາດບອດ ເອັດສຊີຈີ ຖູກອອກແບບແລະກຳນົດວິທີການໃຊ້ງານ ໃຫ້ເໜາະສົມກັບສະພາບໃຊ້ງານໃນປະເທດໄທເທົ່ານັ້ນ ການນຳໄປໃຊ້ງານນອກປະເທດໄທ ຖືເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍຕົງຂອງຜູ້ອອກແບບ ຜູ້ຄວບຄຸມງານກໍ່ສ້າງ ແລະຜູ້ຕິດຕັ້ງ ຄູ່ມືການຕິດຕັ້ງສີນຄ້າ ມີການປັບປຸງຢູ່ສະເໝີ ຜູ້ອອກແບບ ຜຼ້ຄວບຄຸມງານກໍ່ສ້າງ ແລະຜູ້ຕິດຕັ້ງ ຕ້ອງກວດສອບວ່າຄູ່ມືການຕິດຕັ້ງສີນຄ້າທີ່ໃຊ້ເປັນສະບັັບລ່າສຸດ

170 in stock

ຂໍ້ມູນສິນຄ້າ

Weight 17.40 kg
Dimensions 240 × 120 × 0.4 cm
ບົດວິຈານ

ບໍ່ມີບົດວິຈານເທື່ອ.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.