ປູນຊ້າງ SCG ສຳຫລັບເທ

33,000

  • 50 ກິໂລ/ເປົາ, 1 ເປົາ ລາຄາ: 33.000 ກີບ
  • 50 ກິໂລ/ເປົາ, 1 ຫາ 5  ໂຕນ ລາຄາ: 660.000 ກີບ, ມີ 20 ເປົາ/1 ໂຕນ
  • 50 ກິໂລ/ເປົາ, 6 ຫາ 20 ໂຕນ ລາຄາ: 650.000 ກີບ, ມີ 20 ເປົາ/1 ໂຕນ
  • 50 ກິໂລ/ເປົາ, 20 ໂຕນ ຂື້ນໄປ ລາຄາ: 640.000 ກີບ, ມີ 20 ເປົາ/1 ໂຕນ

ຂໍ້ມູນສິນຄ້າ

Weight 50 kg
ບົດວິຈານ

ບໍ່ມີບົດວິຈານເທື່ອ.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.