ປູນເສືອ SCG ສູດເຂັ້ນຂົ້ນ Ai-Tec

29,000

  • 40 ກິໂລ/ເປົາ, 1 ເປົາ ລາຄາ: 29.000 ກີບ
  • 40 ກິໂລ/ເປົາ, 1 ຫາ 5 ໂຕນ ລາຄາ: 725.000 ກີບ, ມີ 25 ເປົາ/1 ໂຕນ
  • 40 ກິໂລ/ເປົາ, 6 ຫາ 20 ໂຕນ ລາຄາ: 712.500 ກີບ, ມີ 25 ເປົາ/1 ໂຕນ
  • 40 ກິໂລ/ເປົາ, 20 ໂຕນ  ຂື້ນໄປ ລາຄາ: 700.000 ກີບ, ມີ 25 ເປົາ/1 ໂຕນ

ຂໍ້ມູນສິນຄ້າ

Weight 40 kg
ບົດວິຈານ

ບໍ່ມີບົດວິຈານເທື່ອ.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.